ฝากเงิน-ถอนเงิน

ตุลาคม 3, 2018 0 By admin

ท่านใดที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเดิมพันต่อมีขั้นตอนการฝากดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์ที่ต้องการฝากเงิน
  2. แจ้งชื่อไอดีที่จะนำเงินเข้า
  3. โอนเงินเข้าบัญชีที่เราได้ส่งไปให้
  4. เช็คเงินในบัญชี (ไอดีของผู้ใช้)

สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อขอถอนเงินออกจากบัญชีเรามีขั้นตอนการถอนเงินดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์ต้องการถอนเงิน
  2. แจ้งชื่อไอดีที่ต้องการถอนเงิน
  3. แจ้งเลขบัญชีที่ต้องการนำเงินเข้า
  4. เช็คเงินในบัญชีของท่าน